Vrouwenkoor Phoenix: hoe het begon

In de jaren 70 bestond er in Brummen een christelijke gemengde zangvereniging met de klinkende naam KLOSOGELA (Komt Laat Ons Samen Onze God Een Loflied Aanheffen) en stond onder leiding van mevrouw Van Willigen. Deze vereniging met heel wat zangjaren moest in 1975 helaas stoppen omdat ze te weinig leden meer hadden. Het bestuur en de resterende leden besloten na enkele jaren nog eens te kijken of er weer animo was voor een zangkoor in Brummen.

De eigendommen van de vereniging zoals een piano, de kasgelden en muziekstukken werden door het bestuur in beheer gehouden. Zou er na tien jaar geen belangstelling meer zijn voor een zangkoor, dan werden de bezittingen en gelden voor een goed doel bestemd.

In oktober 1982 belegden enkele voormalige bestuursleden een avond in Concordia. Iedereen die van zingen hield, werd uitgenodigd om te komen. Er kwamen 35 vrouwen en 1 man opdagen. Een gemengd koor zat er dus niet in maar de meeste vrouwen die er waren, reageerden heel enthousiast en wilden wel met een algemeen neutraal vrouwenkoor starten.

Phoenix: vogel uit de as herrezen

De maanden daarna ging een voorlopig bestuur aan de slag en zo werd de eerste repetitieavond gehouden op 10 januari 1983 in de aula van de voormalige Braamstruik Mavo in Brummen.
Later is er door een van de leden de naam PHOENIX bedacht. Vanuit de Griekse mythologie betekent dit: ‘de vogel die uit as is herrezen’. Dus een nieuwe naam met een mooie verwijzing naar het vorige koor (zie ook het logo van ons koor).

Archieffoto’s Vrouwenkoor Phoenix

Inmiddels heeft het koor al een grote, mooie geschiedenis achter zich. Een kleine greep uit onze archieffoto’s van telkens vijf jaar Phoenix:

5-jarig bestaan 
Concert in de RK-kerk te Brummen, voorjaar 1988. We hadden hier voor het eerst onze nieuwe zangkleding aan. Op de achtergrond het wandkleed van de Phoenix-vogel, gemaakt door enkele leden van ons koor.

10-jarig bestaan
Concert in de Oude Kerk in Brummen, 1993.

Ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan .